по-русски
StartseiteA B C D E F G H I J K L M N O ΠP Q R S T U V W X Y ZLinks

Kontakt

Zufälliges Wort

Putain de Scheiße
Putain de Scheisse!
das Buch


Telegram


Share

Russe-français
Russisch-Deutsch
Rusianeg-Brezhoneg
Russian-English
Ρώσικα-Ελληνικά
Russo-italiano
Ruso-español
Rus-român
Orosz-Magyar
Ruso-aragonés
Rusice-Latine
Французско-русский
Немецко-русский
Бретонско-русский
Allemand-français
Argot-français
Блатной жаргон
Soldatensprachführer
Военные разговорники

djeuns

djeuns pl [dʒœns]

Jugendliche. Pseudo-englische Aussprache von jeunes.

Eric et Jean nous disent que les djeuns ont déserté les skyblogs pour se vautrer sur fessebouc.

Eric und Jean sagen uns, dass die Jugendlichen Skyblog verlassen haben, um sich Fähjsbuck zu widmen.

(Gaël @ blogspot, 04/2010)


Putain de Scheisse! das BuchTelegram-Kanal

Putain de Scheiße